Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΔΒΜ2, Κατερίνη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο voucher.gov.gr για το νέο πρόγραμμα 23.000 προσλήψεων από ανέργους του ΟΑΕΔ ηλικίας 29-64. Οι αιτήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr από τους ενδιαφερόμενους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και έχουν ολοκληρώσει είτε
α) την υποχρεωτική έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε
β) προγράμματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

Οι... 
    
 
 
 
 
 
ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της Ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας). Oι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ.

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΔΒΜ2 που εδρεύει στο κέντρο της Κατερίνης (Π. Βαρδάκα 12, στον 1ο όροφο) εξυπηρετεί καθημερινά του ενδιαφερόμενους στις ώρες 09:30-13:30 και 19:00-20:30 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351025161