Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης ενημερώνει τους πολίτες ότι το Ταμείο του Δήμου θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό από τη Δευτέρα 2/1/2017 έως και την Τετάρτη 11/01/2017, λόγω προγραμματισμένης μετάπτωσης των δεδομένων και έναρξης του συστήματος στο νέο Οικονομικό Έτος.

Για... 

καλύτερη εξυπηρέτησή σας στο διάστημα αυτό μπορείτε να καταθέτετε τις οφειλές σας στο λογαριασμό ΙΒΑΝ GR 09 0140 8400 8400 0200 2010 871 της Τράπεζας ALPHA. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εκ των προτέρων επικοινωνία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Πληροφορίες – διευκρινίσεις στο ισόγειο του Δημαρχείου Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2351 3 50428 & 429.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Κιτιξής Κωνσταντίνος