Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

1440 δωρεάν επισκέψεις από την Μονάδα Φροντίδας Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου και 77 από την Κινητή Μονάδα


Σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες της Πιερίας

Η Μονάδα Φροντίδας Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον σε ενήλικες με ψυχικές διαταραχές, με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή με διαταραχές συμπεριφοράς με στόχο την πρόληψη...
της ψυχικής αρρώστιας, την έγκαιρη παρέμβαση, την αποφυγή της κρίσης ή της υποτροπής της ψυχικής αρρώστιας, τη διασφάλιση της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδα, την αποφυγή της εισαγωγής (ή επανεισαγωγής) του ασθενούς στην Κλινική του Ψ.Ν.Π.Ο., τη μη απομάκρυνσή του από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, τη στήριξη της οικογένειάς του, καθώς και τη καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής αρρώστιας.

Το εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται, καλύπτει ασθενείς που βρίσκονται σε γεωγραφική απόσταση μέχρι και 20 χιλιόμετρα από την έδρα του Ψ.Ν.Π.Ο. Εάν εντός της γεωγραφικής αυτής περιοχής υπάρχουν δυσπρόσιτες περιοχές, τότε τους ασθενείς αυτούς καλύπτει η Κινητή Μονάδα του Ψ.Ν.Π.Ο.

Η Μονάδα Φροντίδας Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου πραγματοποίησε 1440 δωρεάν επισκέψεις στο σπίτι το 2016. Επιπλέον, στις υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας του Ψυχιατρικού Τομέα περιλαμβάνονται 77 επισκέψεις σε 22 χωριά και εξέτασε 345 ασθενείς.

Η θεραπευτική ομάδα αποτελείται από ψυχίατρο, νοσηλευτή και επισκέπτρια υγείας

Τηλέφωνο για επικοινωνία και ραντεβού: 2351078311. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 102. Οι υπηρεσίες της Κινητής Μονάδας του Ψυχιατρικού Τομέα παρέχονται σε ασθενείς που κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από την έδρα του Ψ.Ν.Π.Ο. Τις περιοχές αυτές επισκέπτεται η Κινητή Μονάδα σε ημέρα η οποία γνωστοποιείται εκ των προτέρων και οι ασθενείς προσέρχονται στην Κινητή Μονάδα.

Οι δύο υπηρεσίες συστεγάζονται στον ξενώνα Πολύμνια 25ης Μαρτίου 102 με το ίδιο τηλεφωνικό αριθμό.

                     Ο Διοικητής του Γ.Ν.Κ.
                    Μυστρίδης Ανέστης