Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Παρατείνεται για 2 ημέρες η προθεσμία κατάταξης για τους υπόχρεους με τη 2017Α ΕΣΣΟ


Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, παρατείνεται μέχρι και 2 ημέρες η προθεσμία για να καταταγούν οι στρατεύσιμοι της 2017 Α/ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς που επρόκειτο να καταταγούν από 9 έως 11 Ιανουαρίου.

Όπως ... 

 
 
 
 
ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, οι συγκεκριμένοι στρατεύσιμοι θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εμπροθέσμως καταταγέντες, μέχρι και δύο ημέρες μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία κατάταξής τους, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 31 Ν.3421/05.