Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΜΕ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ, ΚΟΛΙΝΔΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Η ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ