Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Εσείς το ξέρατε;


Τα δέντρα όλου του πλανήτη υπολογίζοντας περίπου σε 3,04... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
τρισεκατομμύρια!