Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Εσείς το ξέρατε;
Αρχικά μαζορέτες δεν ήταν γυναίκες, αλλά αποκλειστικά… άντρες! Γυναίκες άρχισαν να γίνονται μαζορέτες όταν... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
μικρότερα, ελαφρύτερα σώματα ήταν απαραίτητα για επιδείξεις με άλματα.