Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

ΒΟΜΒΑ: Θα πληρώνουν φόρο άνεργοι & ζημιογόνες εταιρίες


Στην παραδειγματική τιμωρία όσων ελεύθερων επαγγελματιών ή επιχειρήσεων έχουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη, προχωρά το υπουργείο Εργασίας, καθώς με βάση το νόμο Κατρούγκαλου από τον επόμενο μήνα θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές 117 ευρώ το μήνα και 40 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το παράλογο του νόμου συνίσταται στο εξής: όσοι... 

 
 
 
 
μισθωτοί έχουν παράλληλα και «μπλοκάκι», δίχως να έχουν κανένα έσοδο από αυτό, απαλλάσσονται των εισφορών. Αντίθετα, όσοι έχουν μόνο «μπλοκάκι» χωρίς να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με άλλο τρόπο, ακόμη και αν δεν έχουν κανένα έσοδο, θα καταβάλλουν κάθε μήνα ελάχιστη διπλή εισφορά για κύρια σύνταξη και περίθαλψη ύψους 157 ευρώ (117 ευρώ για κύρια σύνταξη και 40 ευρώ για ΕΟΠΥΥ).

Δηλαδή όσοι επαγγελματίες εμφάνισαν στην χρήση του 2015 ζημιές, αντί να καταβάλλουν μηδενικές εισφορές θα υποχρεωθούν να πληρώσουν 1.884 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ως κατώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών που θα καταβάλλουν εταιρείες ή επαγγελματίες που εμφανίζουν ακόμη και ζημιές ή μηδενικά κέρδη από την άσκηση δραστηριότητας, ορίζονται τα 586,08 ευρώ, που αντιστοιχούν στο βασικό μισθό για άγαμους μισθωτούς άνω των 25 ετών. Επομένως η αντίστοιχα κατώτατη εισφορά είναι τα 117, 22 ευρώ.

Η θέσπιση του κατώτατου πλαφόν δημιουργεί μια επιπλέον αδικία για όσους δήλωναν ή δηλώνουν ετήσιο εισόδημα λιγότερο από 7.032 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τα 586,08 ευρώ τον μήνα που είναι το ελάχιστο εισόδημα. Αυτοί οι ασφαλισμένοι θα υποχρεώνονται να πληρώνουν 1.895 ευρώ σε ετήσια βάση, ή 158 ευρώ τον μήνα για σύνταξη και ασθένεια, παρότι εισπράττουν ποσά πολύ χαμηλότερα από το ελάχιστον πλαφόν.

Στα 1.172 ευρώ η ανώτατη εισφορά

Αντίστοιχα ως ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος ορίζεται το δεκαπλάσιο του μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, με ανώτατη καταβλητέα εισφορά για σύνταξη τα 1.172 ευρώ το μήνα.

Για παράδειγμα, αυτοαπασχολούμενος με εισόδημα 75.000 ευρώ το 2015 και 50.000 ευρώ το 2016, υπολογίζει τις εισφορές σύνταξης και ασθενείας του πρώτου 6μήνου του 2017 βάσει ανώτατου ορίου εισφορών σε 1.579,48 ευρώ για κάθε μήνα, δηλαδή θα καταβάλει 9.476,88 ευρώ γι’ αυτό το διάστημα. Βάσει του εκκαθαριστικού του 2016, οι εισφορές του 2017 θα ανέρχονται τελικά σε 13.475 ευρώ μείον 1.617 ευρώ (12% έκπτωση), ίσον 11.858 ευρώ συνολικά, ήτοι 988,16 ευρώ μηνιαίως.

Ετσι προκύπτει επιπλέον ποσό 2.381,12 ευρώ, που πρέπει να πληρωθεί το δεύτερο 6μηνο του 2017, με αποτέλεσμα η δόση να διαμορφωθεί στα 396,8 ευρώ (διαφορά 591,32 ευρώ στις μηνιαίες εισφορές του, που πρέπει να του επιστραφεί). Αν ασφαλίζεται για επικούρηση και πρόνοια θα καταβάλει επιπλέον ποσό 410,26 ευρώ για επικουρική μηνιαίως για το πρώτο εξάμηνο του 2017 και 234,43 ευρώ για εφάπαξ.

Βάσει του εκκαθαριστικού του 2016, οι εισφορές του 2017 γι’ αυτούς τους κλάδους θα ανέρχονται τελικά σε 3.500 ευρώ και σε 2.000 ευρώ συνολικά, ήτοι 291,67 ευρώ και 166,67 ευρώ μηνιαίως.

Συνολικά προκύπτει επιπλέον ποσό 1.423,12 ευρώ για επικούρηση και 813,16 ευρώ για εφάπαξ, που πρέπει να πληρωθούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2017 (διαφορά ποσού 118,59 ευρώ και 67,76 ευρώ αντίστοιχα στις μηνιαίες εισφορές του, που θα πρέπει να του επιστραφεί).