Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - ΦΩΤΟΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΣΧΑΛΗ