Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Τα Οπτικά Ανδρεάδη υπενθυμίζουν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ ότι υπάρχει παράταση απόδοση δαπάνης οπτικών έως και τις 31 Μαρτίου


Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ δεν θα παραλαµβάνουν αιτήσεις ασφαλισµένων για αποζηµίωση, εφόσον η εκτέλεση των γνωµατεύσεων έχει πραγµατοποιηθεί από τις 31 Μαρτίου και µετά.