Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ


Το Γραφείο μας αναλαμβάνει την αποτύπωση ενός γεωτεμαχίου στο γεωδαιτικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.’87, συμβατό με τους Δασικούς Χάρτες, και χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ, για την ανάρτηση στο διαδίκτυο, πληροφορούμε τον πελάτη εάν η έκταση που τον ενδιαφέρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα. Επίσης τον βοηθάμε να συντάξει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά Αντίρρηση (ένσταση) και να πληρώσει το ειδικό τέλος, εάν χρειαστεί.