Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Ευχαριστήριο

 
Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την αντιδημαρχια καθαριότητας, τον συνάδελφο και πρόεδρο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Κυραϊλίδη Χρυσόστομο και φυσικά τους εργαζόμενους για... 

 
 
 
την εξαιρετική δουλειά που κάνανε ως προς τον καθαρισμό της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 
 
 Παπαδημητρίου Βασίλης