Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-Για τους συνταξιούχους του Γερμανικού Ασφαλιστικού Φορέα


Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον Γερμανικό Ασφαλιστικό Φορέα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) Oι συντάξεις που παίρνουν από την Γερμανία δεν φορολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΝΦΕ (Νόμος Φόρου Εισοδήματος) της Γερμανικής νομοθεσίας. Προσοχή! Δεν φορολογούνται στη Γερμανία όμως πρέπει να δηλώνονται στην Ελλάδα.
2) Ο Γερμανικός Ασφαλιστικός Φορέας δεν καταβάλλει έξοδα κηδείας.
3) Για...όσους δικαιούνται σύνταξη χηρείας και το ποσό που δικαιούνται ο χήρος ή η χήρα τους τρεις πρώτους μήνες παίρνουν σύνταξη το 100 % της καταβληθείσας τελευταίας σύνταξης. Έπειτα από τον τρίτο μήνα λαμβάνει το 60% . Στην συνέχεια η σύνταξη χηρείας διαμορφώνεται σύμφωνα με το εισόδημα του χήρου ή της χήρας.

ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.