Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΜΗΤΡΟΥ equip
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21 / ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ:23515-01550

6ο ΧΙΛ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΚΟΡΙΝΟΣ ΤΗΛ:23510-42401