Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Τα νέα αλμυρά μέτρα μαζί με τις κουτσομούρες, τους χάνους και τις ψαροκασέλες


Γράφει, ο Θόδωρος Δημητριάδης

Ψηφίστηκαν τα νέα σκληρά μέτρα-προαπαιτούμενα για την β' αξιολόγηση, βαφτισμένα σε θαλασσινό νερό, που θα τα πληρώσουμε πολύ αλμυρά, σαν τροπολογία σε άσχετο θαλασσινό νομοσχέδιο με τίτλο... 

 
 
 
 
“Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την Ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο".