Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ποιος είναι το ισχυρό φύλο, ο άντρας ή η γυναίκα;