Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Αγώνας δρόμου για μία θέση διευθυντή


327 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ 181 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

* Μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα δημοσιεύσουν στις ιστοσελίδες τους πρώτους πίνακες υποψήφιων διευθυντών

Στη «μάχη» για... 

τη θέση του διευθυντή, σε μία από τις 181 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας, μπαίνουν 327 εκπαιδευτικοί.

Σύμφωνα με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για τα σχολεία του νομού, προμηνύεται μεγάλος ανταγωνισμός, απ’ τον οποίο θα αναδειχθούν οι καταλληλότεροι, βάσει των προσόντων που θέτει το Υπουργείο Παιδείας.

Εκτιμάται ότι μέχρι την Τρίτη 13 Ιουνίου, το αργότερο, οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα δημοσιεύσουν στις ιστοσελίδες τους πρώτους πίνακες υποψηφίων διευθυντών, καθώς σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καταρτίζουν και αναρτούν τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας (η προθεσμία υποβολής έληξε την Τρίτη 6 Ιουνίου).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για τον νομό Λάρισας, κατατέθηκαν 154 αιτήσεις εκπαιδευτικών για τα 93 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχα 173 αιτήσεις, για τα 88 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, σε όλη τη Θεσσαλία, κατατέθηκαν 442 αιτήσεις για 280 σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχα 437 αιτήσεις για 243 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο σύνολό τους, είναι 879 αιτήσεις εκπαιδευτικών, για τα 523 σχολεία στη Θεσσαλία.

Μετά τη δημοσίευση του προσωρινού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών, ακολουθεί η προθεσμία για ενστάσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται εγγράφως εντός τριών ημερών από την ανάρτηση του πίνακα. Μετά την κρίση των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι ανασυνταγμένοι πίνακες, την επομένη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής τους.

Τέλος την Τρίτη 20 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσουν οι συνυπηρετούντες των υποψηφίων, με πρόεδρο τον αρχαιότερο για τη διατύπωση σχετικής γνώμης, η οποία αποστέλλεται άμεσα στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Σε 10.665 ανέρχεται ο αριθμός των αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων διευθυντών σχολείων σε σύνολο 7.062 σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 5.064 αιτήσεις για 3.656 σχολικές μονάδες και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5.601 αιτήσεις για 3.406 σχολικές μονάδες.

Λένα Κισσάβου

Στον πίνακα, παρουσιάζεται ο αριθμός αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών, σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά γεωγραφικό διαμέρισμα στη χώραeleftheria.gr