Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Μόνο στην Παρθενίου Βαρδάκα!


5 Χρόνια το κατάστημα ΜΑΧΙ στην Παρθενίου Βαρδάκα,κρατάει σταθερά τις τιμές και σε πολλούς κωδικούς ειδικά στα χαρτιά υγείας, μειώσαμε τις
τιμές!!!