Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Το ΠΟΤΑΜΙ: Η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα είναι έννοιες ξένες με το πολιτικό DNA των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ