Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Οι γείτονες της Γ.Ολυμπίου

 
 
Οι δύο γείτονες της Γ.Ολυμπίου, ο Αδάμος ο "μοναδικός" και ο Βασίλης ο "προποτζής" 'πιάστηκαν' να συζητάνε έξω από τα μαγαζιά τους!