Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ (ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ)«Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2017 - 2018.
Έχοντας υπόψη: Τις αριθμ. 12/05-07-2017 & 13/07-07-2017 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

7. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από
αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης από
ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΒΡΑΓΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΛΕΣΒΟ - ΠΙΕΡΙΑ
ΓΙΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΕ11 ΑΠΟ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΠΙΕΡΙΑ
ΔΕΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ60 ΑΠΟ ΠΕΛΛΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ70 ΑΠΟ ΒΟΙΩΤΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ60 ΑΠΟ ΣΑΜΟ - ΠΙΕΡΙΑ
ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΒΟΙΩΤΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΦΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΕΡΙΑ
ΜΑΛΑΜΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΠΕ70 ΑΠΟ ΒΟΙΩΤΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ - ΠΙΕΡΙΑ
ΜΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΑΠΟ ΔΡΑΜΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ70 ΑΠΟ ΔΥΤΙΚ. ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΕΡΙΑ
ΜΕΛΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ70 ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ -ΠΙΕΡΙΑ
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 ΑΠΟ ΠΕΛΛΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΜΠΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΒΟΙΩΤΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΝΑΖΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ60 ΑΠΟ ΛΕΣΒΟ - ΠΙΕΡΙΑ
. ΝΑΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΒΟΙΩΤΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΝΑΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ11 ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ -ΠΙΕΡΙΑ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΟΖΑΝΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΕΒΡΟ - ΠΙΕΡΙΑ
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΛΕΣΒΟ - ΠΙΕΡΙΑ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ20 ΑΠΟ ΕΥΒΟΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΕΡΙΑ
ΤΖΙΑΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ70 ΑΠΟ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΙΕΡΙΑ
ΤΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΙΕΡΙΑ
ΤΣΙΑΜΠΕΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕ11 ΑΠΟ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ
ΦΟΥΦΑ ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΤΥΛ ΠΕ60 ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΙΕΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ11 ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2017-2018, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς
δαπάνη για το δημόσιο, τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ως
ακολούθως:
.................................................................................................
ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ19 ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ -ΜΟΡΙΑ 40,25
ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΑΠΟ ΗΜΑΘΙΑ - ΠΙΕΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 43,5
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ06 ΑΠΟ ΠΕΛΛΑ - ΠΙΕΡΙΑ - ΜΟΡΙΑ 23
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ19 ΑΠΟ ΠΕΛΛΑ - ΠΙΕΡΙΑ- ΜΟΡΙΑ 35

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ06 ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΑ - ΠΙΕΡΙΑ- ΜΟΡΙΑ 23,25

Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων από τις οποίες αποσπώνται
οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερομένους.
Οι Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων στις οποίες αποσπώνται οι
ανωτέρω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να φροντίσουν να αποσταλούν αντίγραφα της
ανάληψης υπηρεσίας τους στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.