Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ