Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Σε ποια σχολεία ξεκινούν τα σχολικά γεύματα, όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού ΠιερίαςΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 18ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 15ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΡΑΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 19ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ