Ενόψει της πρώτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011), ο συνδυασμός «Μέτωπο Ανάπτυξης» του Μάρκου Μπόλαρη συνήλθε σε ολομέλεια (Θεσσαλονίκη, 29 Δεκεμβρίου 2010 – γραφεία Συγγρού 10 και Βαλαωρίτου) και αποφάσισε να προτείνει για τη θέση του αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου τον περιφερειακό σύμβουλο Μπαρμπουνάκη Μπάμπη και ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους περιφερειακούς συμβούλους Ανθρακίδη Χρήστο και Καραμάνη Μιχάλη, με αναπληρωματικούς τους περιφερειακούς συμβούλους Κουκουλεκίδη Παντελή και Μπαλτατζίδου Δώρα.
Στη συνάντηση του συνδυασμού εξετάστηκαν θέματα οργανωτικής λειτουργίας και διοργάνωσης της ημερίδας για τα πρώτα βήματα εφαρμογής του «Καλλικράτη», ενώ εξουσιοδοτήθηκε ο περιφερειακός σύμβουλος Πασχαλίδης Γιώργος να προχωρήσει σε επαφές με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη καθώς και τους άλλους δημάρχους της μητροπολιτικής ενότητας της Θεσσαλονίκης σε μια πρώτη προσέγγιση των μητροπολιτικών λειτουργιών, όπως αυτές περιγράφονται στην νέα αρχιτεκτονική του «Καλλικράτη».
Τέλος, αποφασίστηκε οι επόμενες συνεδριάσεις του συνδυασμού «Μέτωπο Ανάπτυξης» να γίνουν στις έδρες όλων των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Νομαρχίες) σε μια προσπάθεια να συζητηθούν όλα τα περιφερειακά θέματα και να αποτυπωθεί μία ενιαία περιφερειακή αντίληψη σαν βασική προϋπόθεση του στρατηγικού σχεδιασμού της Κεντρικής Μακεδονίας.