Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Τι γίνεται με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης;
                       
            Πληροφορήθηκα πρόσφατα,όπως και πολλοί συμπολίτες μας, για την απόφαση του Δημάρχου για  μετεγκατάσταση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης στην περιοχή Βατάν ενώ ήδη έχει δημοσιευθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Περιληπτική Διακήρυξη εκτέλεσης του έργου: "Ανέγερση Δημοτικού  Σχολείου στην Πολεοδομική ενότητα Βατάν Δ. Κατερίνης  (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)" αρ. μελ. 6/11, προϋπολογισμού 3.550.000,00


        Δημοσιεύεται επίσης στη σελίδα του Δήμου Κατερίνης δελτίο τύπου-ανακοίνωση με τίτλο « Mε χρηματοδότηση 100% από το ΕΣΠΑ, ξεκινά η κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Βατάν-Μυλαυλάκου»

συνοδευόμενο από  φωτογραφίες  εργασιών στην περιοχή.

            Είναι ανάγκη κ Δήμαρχε να ξεσηκώσετε ολόκληρο Σχολείο, να  φέρετε τα πάνω-κάτω στη ζωή των συμπολιτών μας του κέντρου και των οικογενειών τους τη στιγμή που υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, ανακοινώσεις του Συλλόγου Γονέων και ανοιχτές επιστολές διαμαρτυρίας ; 

            Γιατί δεν  αφήνετε ήσυχο το Σχολείο με τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς του στη συνέχιση της σχολικής διαδικασίας όταν στο χώρο λειτουργεί αδιάλειπτα πλήρη δανειστική βιβλιοθήκη που όχι μόνο ικανοποιεί τις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών του ίδιου του Σχολείου αλλά και άλλων ;
με συνεχείς μάλιστα επισκέψεις !  ΄Οταν αναγκάζονται να κλείσουν οι βιβλιοθήκες σε άλλα Σχολεία λόγω ελλείψεων και συνεχών περικοπών, το 4ο   έχει έσοδα,
δεν καταβάλλει ενοίκια όπως πολλά άλλα και καλύπτει τις ανάγκες του έχοντας ανακαινιστεί πρόσφατα και εξοπλιστεί όσο πιο σύγχρονα γίνεται.
           
            Με ποιον ή ποιους συμφωνήσατε και πότε και προγραμματίζετε και ανακοινώνετε δράσεις μετεγκατάστασης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης,
«του ιστορικού 4ου»,  ενώ μπορείτε κάλλιστα να ιδρύσετε ένα καινούριο ; π.χ το 17ο !

            Τι σκοπό εξυπηρετεί η μετεγκατάσταση ;   Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι μαθητές
(με τους γονείς που τους συνοδεύουν) και οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί ;
Δε θα έπρεπε να διαβουλευθείτε πρώτα με το Σύλλογο Γονέων και τους Τοπικούς Φορείς ;   Ποιο σκοπό εξυπηρετεί το εγχείρημα ;  Και πόσο χρόνο αλήθεια θα πάρει
η υπόθεση ;

            ΄Εχετε  υπ΄όψην ότι θα αντιμετωπίσετε τη δυσαρέσκεια πολύ περισσότερων συμπολιτών μας αποφοίτων του εν λόγω Δημοτικού που δεν έχουν πληροφορηθεί ακόμη τι μέλει γενέσθαι και θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο για την ακύρωση της απόφασής σας και τη μη πραγματοποίησή της ;            Θεωρώ ότι τα Δημοτικά Σχολεία πρέπει να βρίσκονται μέσα στις πόλεις και να λειτουργούν στις γειτονιές τους, ενώ τα Γυμνάσια και Λύκεια (που είναι Σχολεία για μεγαλύτερους μαθητές) θα μπορούν να εξυπηρετηθούν με  μεγαλύτερα κτίρια και να λειτουργούν σε άλλες εκτάσεις, έξω, που θα καλύπτουν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες τους

                       
            Η κοινωνία περιμένει μιαν απάντηση  !   Τοποθετηθείτε κ Δήμαρχε !


                                    ΕΥΓΕΝΙΑ Θ.ΚΟΡΤΣΑΡΗ - ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ