Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ


     Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η καταβολή του ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 σε εργατοτεχνίτες Οικοδόμους.

Η καταβολή του Δωροσήμου θα γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Α) Για τους οικοδόμους οι οποίοι έχουν υποβάλλει το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων» οι πληρωμές θα γίνονται μέσω της Τράπεζας που έχει ο καθένας δηλώσει στο παραπάνω έντυπο.

Β) Για τους υπόλοιπους Οικοδόμους οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει το παραπάνω έντυπο, οι πληρωμές θα γίνονται μέσω υποκαταστήματος ΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 1, Κατερίνη).

Η πληρωμή του Δωρόσημου από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ Κατερίνης θα πραγματοποιηθεί από 03-12-2012 έως 22-01-2013.

Οι ημερομηνίες πληρωμής του Δωρόσημου είναι οι παρακάτω:

3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27 Δεκεμβρίου 2012.
και
3, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22 Ιανουαρίου 2013

Ώρες πληρωμής από 15:30 έως 18:30 το απόγευμαΗ Διοίκηση