Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Ακίνδυνο το υλικό της TOSOH, λέει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Καλαφάτης


  ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Ε.ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ
* ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ TOSOH «ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΩΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»
* ΓΙΑ ΑΚΙΝΔΥΝΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ, ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ.

Ακίνδυνο χαρακτηρίζουν το υλικό της TOSOH HELLAS A.B.E. τα υπουργεία περιβάλλοντος και υγείας, ύστερα από σχετική ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ.
Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι οι βουλευτές του ΚΚΕ, Θ. Κωνσταντινίδης και Ε. Γερασιμίδου, κατέθεσαν ερώτηση στη βουλή (Α.Π.: 723/3-8-2012) κάνοντας λόγο για «περιβαλλοντική καταστροφή από την εναπόθεση βιομηχανικών αποβλήτων σε λατομείο στη θέση «Γούρνες – Ξηροκάμπι» αγροκτήματος Λιτοχώρου περιφερειακής ενότητας Πιερίας».
Απαντώντας ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης στα ερωτήματα που υπέβαλαν τότε οι δυο βουλευτές του ΚΚΕ, κατέθεσε δυο έγγραφα στα οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι επειδή το υλικό της TOSOH HELLAS είναι ακίνδυνο, θα μπορούσε να εναποτεθεί στο λατομείο ως έχει.
Ως ακίνδυνο χαρακτηρίζει το υλικό και η υφυπουργός υγείας, Φωτεινή Ν. Σκοπούλη, σε απάντηση του υπουργείου υγείας προς τους δύο βουλευτές του ΚΚΕ.
ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
Στο έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού περιβάλλοντος (Α.Π.: 91/β/278, Αθήνα 28/8/2012), που κοινοποιήθηκε στους βουλευτές του ΚΚΕ Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένη Γερασιμίδου, ο κ. Καλαφάτης απάντησε μέσα από δύο έγγραφα, α) Α.Π.: 213030/24-8-2012 ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ και β) Α.Π.: 2011/20-8-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Στο έγγραφο με Α.Π.: 213030/24-8-2012 ΔΕΑΡΘ/ΥΠΕΚΑ γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, για την TOSOH HELLAS Α.Β.Ε. και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της συγκεκριμένης μονάδας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας.
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ TOSOH HELLAS ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΟΡΥΧΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΥΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Γίνεται λόγος επίσης για «επεξεργασμένα στερεά απόβλητα με κωδικό 06 03 16» και τα χαρακτηρίζει «μη επικίνδυνα απόβλητα» επισημαίνοντας μάλιστα ότι τα «τα επεξεργασμένα στερεά απόβλητα είναι δυνατόν, μεταξύ άλλων δυνατών χρήσεων, να αξιοποιούνται ως πληρωτικά υλικά για την αποκατάσταση παλαιών λατομείων, ορυχείων, δανειοθαλάμων κλπ, εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας αυτών και πληρούνται οι σχετικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».
Επιπλέον, σε κάποιο σημείο του εγγράφου γίνεται αναφορά και στην «κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα στον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α)».
Το δεύτερο έγγραφο με Α.Π.: 2011/20-8-2012 (διαβιβαστικό) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, παραπέμπει στο Α.Π.: 5876/8.8.2012 της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, όπου επισημαίνεται ότι «το στερεό απόβλητο της παραγωγικής διαδικασίας κατατάσσεται στον υπ’ αριθμόν 06 03 16 κωδικό του ευρωπαϊκού κωδικού αποβλήτων, δηλαδή ως μη επικίνδυνο απόβλητο το οποίο περιέχει μεταλλικά οξείδια, με μικρή περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, μικρότερης (περιεκτικότητας) εκείνης η οποία θα το καθιστούσε δυνάμει επικίνδυνο».
ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΑΠΟΤΕΘΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ.
Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται και κάτι που τόνισε, προ ημερών, σε συνέντευξη που έδωσε ο καθηγητής δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Αλιφραγκής.
Συγκεκριμένα, στο έγγραφο κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος κ. Καλαφάτης, αναφέρεται ότι «το συγκεκριμένο ανόργανο απόβλητο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας ως πληρωτικό υλικό στο λατομείο», δηλαδή χωρίς τη χρήση προστατευτικών μεμβρανών, επειδή ακριβώς είναι ακίνδυνο.
Από την πλευρά του ο κ. καθηγητής σε πρόσφατες δηλώσεις του που έγιναν στο περιθώριο του 14ου πανελλήνιου συνεδρίου εδαφολογίας, είχε πει ότι, μετά από έρευνες δέκα ετών που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί πλέον ότι το εν λόγω υλικό είναι ακίνδυνο και επομένως, ως τέτοιο δεν πρέπει να σκεπάζεται (όπως γίνεται π.χ. με τα σκουπίδια). Κατά τον κ. Αλιφραγκή, αυτό το υλικό θα πρέπει να αξιοποιείται προς όφελος του περιβάλλοντος.
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επιπλέον, το έγγραφο αυτό (Α.Π.: 5876/8.8.2012 της διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας) αναφερόμενο στην αποκατάσταση μικρού τμήματος του λατομείου Λιτοχώρου κάνει λόγο για «πλήρωση μικρής έκτασης εμβαδού 15 στρεμμάτων (επί συνόλου 488 στρεμμάτων)» και στη συνέχεια για «προβλεπόμενη φυτοκομική αποκατάσταση» της έκτασης των 15 στρεμμάτων.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ: ΑΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ TOSOH HELLAS
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και υφυπουργός υγείας Φωτεινή Ν. Σκοπούλη απαντώντας στους βουλευτές του ΚΚΕ που κατέθεσαν την ερώτηση, σε έγγραφό της (Α.Π.: 76700/19-9-2012) αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων με Α.Π.: 1700/8-6-2011, του υπουργού ΠΕΚΑ, το στερεό απόβλητο της TOSOH ELLAS ΑΒΕΕ κατατάσσεται στα μη επικίνδυνα απόβλητα».