Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Εσείς το ξέρατε;Το χημικό προϊόν με τη μεγαλύτερη παραγωγή στις ΗΠΑ είναι το... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
θειικό οξύ.