Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Αριθ. 151341/49 στις 12/01/17 απαγορεύεται η θήρα σε όλη την Ελλάδα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ισχύει για όλα τα θηράματα έως και... 

τις 18 Ιανουαρίου 2017.