Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Τι είναι το εωθινό Ευαγγέλιο


Το εωθινό Ευαγγέλιο διαβάζεται κατά την ακολουθία του όρθρου, δηλαδή νωρίς το πρωί (εωθινό=πρωινό).

Το εωθινό Ευαγγέλιο διαβάζεται μέσα στο Άγιο Βήμα και...  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
στα δεξιά της Αγίας Τράπεζας διότι αναφέρεται πάντα στο γεγονός της Αναστάσεως.

Ο Ιερέας είναι στην θέση του Αγγέλου, αλλά μετά και κατά την ώρα που ψάλεται ο 50ός ψαλμός (μόνο κατά τις Κυριακές και συγκεκριμένα όταν ο (αριστερός) ψάλτης φτάνει στο «…ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας…») στέκεται στη μέση της εκκλησίας για να προσκυνήσουν οι πιστοί το Ευαγγέλιο.

Αυτή η στιγμή συμβολίζει την στιγμή που ο Χριστός παρουσιάστηκε στους μαθητές του.

Τα Εωθινά Ευαγγέλια είναι ένδεκα, είναι κομμάτια από τους τέσσερεις Ευαγγελιστές και παρουσιάζουν μερικά περιστατικά από το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού.

Πηγή: www.dogma.gr