Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ