Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου "Θρακικός" Γανόχωρας


Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στον Μ.Σ Θρακικός Γανόχωρας στις 22 Ιανουαρίου 2017 εκλέχθηκαν 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.
Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23/1/2017 και το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Αναστασιάδης Θωμάς
Αντιπρόεδρος: Σουλής Λευτέρης
Γ.Γραμματέας: Μακρίδου Μαρία
Ταμίας: Σαλτσίδου Νόπη
Σύμβουλος:Τσιάκης Παναγιώτης