Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

Βιομηχανία Τροφίμων στην Κατερίνη ζητά:1. Τεχνολόγο Τροφίμων ή Τεχνολόγο Γεωπόνο για το τμήμα διασφάλισης ποιότητας.
2. Τεχνολόγο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο, για το τμήμα συντήρησης. 

Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών. 

Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Αποστείλατε βιογραφικό: hr@konstolymp.gr