Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Ενοποιούνται οι πλατείες Δημαρχείου – Ελευθερίας και Ευκαρπίδη Μια νέα εξέλιξη αλλάζει τα αστικά δεδομένα της περιοχής. Ενώνονται με πεζόδρομο οι κεντρικές πλατείες της πόλης μας και έτσι δημιουργείται ένα νέο αστικό τρίγωνο μεταξύ της πλατείας Ευκαρπίδη, πλατείας Ελευθερίας και πλατείας Δημαρχείου. Τα σχέδια θα...


εγκριθούν από το δημοτικό συμβούλιο Κατερίνης και θα τεθούν σε άμεση εφαρμογή.