Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Δασικοί χάρτες …ως «δούρειος ίππος»


Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται με την οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων από τη φωτοερμηνεία παλαιών και πρόσφατων αεροφωτογραφιών σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας.

Τα αποτελέσματα της οριοθέτησης αυτής εμφανίζονται σε υπόβαθρα (ορθοφωτογραφίες) πρόσφατης απεικόνισης.

Στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται οι δασικές και οι μη δασικές εκτάσεις δύο περιόδων:
  

· της παλαιότερης περιόδου (του έτους 1945)

· της σημερινής – πρόσφατης περιόδου η οποία στηρίζεται στη φωτοερμηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών

Σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, για να χαρακτηριστεί μία έκταση ως Δασική θα πρέπει:
  • να έχει χαρακτηριστεί ως δάσος τουλάχιστον σε μία από τις δύο περιόδους που εξετάζονται κατά τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών ή
  • να έχει χαρακτηριστεί με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως «Δασική» ή
  • τέλος, να έχει κηρυχτεί ως αναδασωτέα, με απόφαση της Δασικής Υπηρεσίας της περιοχής.
Το πρόβλημα που εντοπίζεται είναι ότι η αφετηρία των αεροφωτογραφιών του έτους 1945 στην οποία στηρίχθηκαν οι δασικοί χάρτες ήταν άστοχη εξαιτίας των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν την εποχή εκείνη.

Mήπως τελικά η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πιεζόμενη από την μη υλοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου λόγο της έλλειψης-σπατάλης κονδυλίων να επινόησε να εκδώσει τους χάρτες με αεροφωτογραφίες του έτους 1945 προσδοκώντας με αυτόν τον τρόπο έσοδα για την υλοποίηση του.

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου πρώτα είναι η κύρωση των δασικών χαρτών “η περιβόητη μνημονιακή υποχρέωση”.

Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζονται οι κτηματικές ιδιοκτησίες των πολιτών ως δασικές εκτάσεις, με σκοπό ο ιδιοκτήτης να είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει ένσταση στα κατά τόπους αρμόδια Δασαρχεία, πληρώνοντας τεράστια ποσά για να νομιμοποιήσουν τις περιουσίες τους.

Οι ενστάσεις σε πολλές των περιπτώσεων θα απορριφθούν και τότε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα ζητήσει από τους ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων να αγοράσουν στην ουσία ξανά την γη τους ή θα τους υποχρεώσει σε διοικητική αποβολή με ορατό τον κίνδυνο ακόμα και για τις επιδοτήσεις.

Επιτακτική κρίνεται η αλλαγή του Συντάγματος που θα επιτρέπει να γίνει μια αναμόρφωση των δασικών χαρτών από τα Δασαρχεία με αφετηρία το 1980 εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε δυνατό πρωτογενή τομέα και όχι από το 1945 που την εποχή εκείνη οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες εκτάσεις της ελληνικής γης ήταν δασικές εκτάσεις.

Αριστείδης N Αγγέλου
Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε.Πιερίας