Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Προσφορά εργασίας στην Κασσάνδρα ΧαλκιδικήςΖητούνται για συνεργασία από ιατρική εταιρία στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής ΙΑΤΡΟΙ:
Παθολόγοι, γενικής ιατρικής, άνευ ειδικότητας και ακτινολόγοι
Δυνατότητα συνεργασίας για όλο το χρόνο

Παρέχεται διαμονή
Υψηλές αποδοχές

Τηλ. Επικοινωνίας. 23740 21250, 6944990051
Email: sos.medical24@gmail.com
evi123456@gmail.com