Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο ενίσχυσης και ανάπτυξης των υπηρεσιών του, σας ενημερώνει για τη έναρξη λειτουργίας της «Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε εργαζόμενους», στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

Η...
Μονάδα Κ. Μακεδονίας αποτελεί μια δομή στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, παρέχοντας υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής σε εργαζομένους.

Οι υπηρεσίες

Για την επίτευξη των στόχων της, η Μονάδα Κ. Μακεδονίας έχει δημιουργήσει τις απαραίτητες υποδομές (έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό) για την υποστήριξη των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες:

Εξ` αποστάσεως και δια ζώσης νομικής πληροφόρησης και νομικής συμβουλευτικής στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων, και Ομαδικής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής σε ζητήματα απασχόλησης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας» καθώς και τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων .

Στο παραπάνω πλαίσιο προβλέπεται η οργάνωση εκδήλωσης νομικής πληροφόρησης, με θέμα

«Οι βασικές μεταρρυθμίσεις του Κοινωνικοασφαλιστικού Συστήματος μετά το Ν.4336/2015 και το Ν.4387/2016» (Ενοποίηση Ταμείων -Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης - Πλασματικά Έτη - Παράλληλη Ασφάλιση - Απασχόληση Συνταξιούχων - Συντάξεις Θανάτου) την Τετάρτη 21/6/2017 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κατερίνης (Αγίας Λαύρας 24, Κατερίνη)