Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρυακίων «Η ΡΟΔΑΝΗ»