Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Ζημιές σε αγρούς


Αδέσποτα άλογα κάνουν ζημιές σε καλλιέργειες στη Βροντού. Πού είναι οι αρμόδιοι;

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ13