Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Πρωινός καφές


Πρωινός καφές με μεγάλη αυτοδιοικητική παρέα στην κεντρική πλατεία του Αιγινίου.