Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Ευχαριστήριο προς την γυναικολογική – μαιευτική κλινική του νοσοκομείου


Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδιάς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Γυναικολογικής-Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κατερίνης ,για την φροντίδα, το ενδιαφέρον, την ευγένεια και το σεβασμό που μου επέδειξαν κατά... 

 
 
 
την διάρκεια της νοσηλείας μου εκεί. Να σας έχει ο Θεός πάντα καλά.

ΑΘ.Γκ.