Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Tα 10 μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας (video)


Τα 10 μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας βάσει του μήκους της κοίτης τους.Πρέπει να επισημάνουμε πως κάποια από αυτά πηγάζουν από... 


τη γειτονική Βουλγαρία και συνεπώς το συνολικό τους μήκος είναι μεγαλύτερο από αυτό που αναγράφεται στο βίντεο, όπου λάβαμε υπόψιν μόνο το τμήμα της κοίτης του που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.