Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

«Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις και Διεπαγγελματικές Οργανώσεις στον Τομέα του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών προϊόντων»

 
   Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2133/101443/20-08-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2226/Β/10-09-2013) σχετικά με την αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών και των Ενώσεών τους, καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 


Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός μελών και η ελάχιστη ποσότητα γάλακτος που χρειάζεται η κάθε Ομάδα για την αναγνώρισή της.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
Α) Αγελαδινό γάλα:
- ελάχιστος αριθμός παραγωγών 20,
- ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους: 5.000
Β) Πρόβειο και Γίδινο γάλα:
- ελάχιστος αριθμός παραγωγών 50,
- ελάχιστη ετήσια εμπορευόμενη ποσότητα σε τόνους: 3.500
Αρμόδια αρχή για την τήρηση των σχετικών διατάξεων και την κατάθεση αίτησης αναγνώρισης είναι η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Βερανζέρου 46, ΤΚ 10176, ΑΘΗΝΑ.
Η απόφαση διατίθεται ηλεκτρονικά από το Εθνικό Τυπογραφείο.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ