Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

H Συνέλευση αναβάλλεται

Λόγω υποχρεώσεων πολλών μελών η Συνέλευση της Δημοτικής παράταξης "Βόρεια Πιερία Δημοκρατία και Ανάπτυξη" της 8-2-16 αναβάλλεται κατά πάσαν πιθανότητα για τις 23-2-16. Θα... 

σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση.
Ευχαριστούμε.