Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Εμπρός για ένα νέο ΧΥΤΑ"Χωματερή" πεζόδρομου Κατερίνης... Επί μέρες παραμένει γεμάτη με σκουπιδαριό... Εμπρός για ένα νέο ΧΥΤΑ.