Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

τα  παρακάτω αφιερώνονται
στους  ¨Γενναίους του Βορρά¨
που  ψάχνουν νόημα στους αριθμούς

επιμέλεια :  Αγγελος  Αγγελίδης
ΒΟΡΕΙΑ  ΠΙΕΡΙΑ
ΚΟΛΥΝΔΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΙΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΠΥΔΝΑΑΡΙΘΜΟΣ  ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  2009    

ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ
ΜΕΘΩΝΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ

%
ΝΔ
1752
2.289
1.033
1.623
6697
45,1
ΠΑΣΟΚ
1713
1.150
1.306
1.868
6037
40,7
ΚΚΕ
341
108
228
172
849
5,7
ΣΥΡΙΖΑ
198
97
94
97
486
3,3
ΛΑΟΣ
229
177
148
198
752
5,0
ΣΥΝΟΛΟ
4.233
3.821
2.809
3.958
14.827
100
 
ΚΟΛΥΝΔΡΟΣ-ΑΙΓΙΝΙΟ-ΜΕΘΩΝΗ-ΠΥΔΝΑΜΕΣΟΣ  ΟΡΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ  ΤΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ 2009 & 2007 

ΑΙΓΙΝΙΟΥ
ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ
ΜΕΘΩΝΗΣ
ΠΥΔΝΑΣ

%
ΝΔ
1922
2441
1131
1812
7306
47,7
ΠΑΣΟΚ
1683
1150
1302
1819
5954
39,0
ΚΚΕ
355
120
245
195
915
6,0
ΣΥΡΙΖΑ
182
87
89
114
472
3,1
ΛΑΟΣ
200
146
138
158
642
4,2
ΣΥΝΟΛΟ
4.342
3.944
2.905
4.098
15.289
100