Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης για τους δασικούς χάρτες       Ανακοινώνεται στους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης ότι, τόσο στο ισόγειο του Δημαρχείου όσο και σε κεντρικά σημεία της Ολυμπιακής Ακτής, της Χράνης και του Ν. Κεραμιδίου, έχουν αναρτηθεί προσωρινοί δασικοί χάρτες συνταχθέντες από την Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και θεωρημένοι από την Δ/νση Δασών Πιερίας προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι των επισήμων στοιχείων για την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους κατά το 1ο στάδιο της κτηματογράφησης. 
 
Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη.
Η υποβολή των αντιρρήσεων αφορά στον χαρακτήρα κάποιας εμφανιζόμενης στο χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, Ηπείρου 10, Κατερίνη.
Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να προβούν σε αμφισβήτηση κάποιων εκτάσεων, θα καταβάλλουν και το ανάλογο ειδικό τέλος για κάθε μία από τις εκτάσεις αυτές.

Η Πρόεδρος
Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης
Παρθένα Μακρίδου - Παρτσαλίδου