Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης συμμετέχει σε Ευρωπαϊκή σύμπραξη Erasmus+ με θέμα την επιχειρηματικότητα

«Από τη συνάντηση εργασίας των εκπαιδευτικών του προγράμματος το Νοέμβριο του 2014 στην πόλη Formia της Ιταλίας»

  Το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης από την αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους και για τη διετία 2014-2016 συμμετέχει με άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία, Τουρκία) σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS PLUS, σε δράση που αφορά τη συνεργασία για καινοτομία και...

ανταλλαγή καλών πρακτικών και στρατηγικών, με συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων και με τίτλο: “Bridges”. Το θέμα αυτής της διακρατικής σχολικής σύμπραξης είναι σχετικό με τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε κάθε χώρα και ιδιαίτερα στις περιοχές των σχολείων που συμπράττουν.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 35 μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου, με την καθοδήγηση καθηγητών του σχολείου. Περίπου 30 μαθήτριες και μαθητές θα ταξιδέψουν χωρισμένοι σε ομάδες σε προγραμματισμένες μετακινήσεις με σκοπό συναντήσεις συνεργασίας που θα γίνουν το Μάρτιο του 2015 στη Ρουμανία, το Μάιο στην Κατερίνη, τον Οκτώβριο του 2015 στη Λυών της Γαλλίας, το Μάρτιο του 2016 στην πόλη Nazilli της Τουρκίας και τον Απρίλιο του 2016 στην πόλη Formia της Ιταλίας.
Προηγήθηκε στο διάστημα 23 - 29 Νοεμβρίου 2014 μια συνάντηση αποκλειστικά εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, στην πόλη Formia (περιοχή Lazio της Ιταλίας), στην έδρα του Ιταλικού ανώτερου τεχνικού λυκείου “Istituto Ιstruzione Superiore Enrico Fermi” που είναι το σχολείο που έχει και το ρόλο του γενικού συντονιστή του προγράμματος. Μέσα σε κλίμα αγαστής συνεργασίας διευθετήθηκαν θέματα όπως το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και των συναντήσεων, οι υποχρεώσεις κάθε χώρας –μέλους, η επικοινωνία μέσω ξεχωριστής ιστοσελίδας, αλλά κυρίως μέσω του προγράμματος e-twinning, το οποίο θα είναι και το βασικό εργαλείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πολλά άλλα.
Σε κάθε συνάντηση οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ένα «επιχειρηματικό παιχνίδι» (business game) πάνω σε θέμα που θα έχει ήδη αποφασίσει, ανακοινώσει και οργανώσει κάθε φορά η χώρα - οικοδεσπότης, σχετικό πάντα με την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)και τη σύσταση εταιριών και που θα παράγουν, θα εμπορεύονται ή θα διακινούν προϊόντα ή υπηρεσίες που προωθούν την επιχειρηματικότητα της τοπικής τους κοινωνίας.
Έχει ήδη προκριθεί μετά από ψηφοφορία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων το λογότυπο του προγράμματος, με νικητή το σχολείο της Τουρκίας. Οι μαθητές κάθε χώρας έχουν χωριστεί σε ομάδες εργασίας, έχουν ανεβάσει το προφίλ τους στο αντίστοιχο etwinning-space και επικοινωνούν με τις αντίστοιχες ομάδες των άλλων χωρών μέσω της κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και μέσω τηλεδιασκέψεων που ορίζονται και λαμβάνουν χώρα με συνέπεια από όλα τα εταιρικά σχολεία.
Η σημαντικότερη δραστηριότητα σε κάθε συνάντηση θα είναι το επιχειρηματικό παιχνίδι στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Παράλληλα όμως όλοι θα δουλεύουν σε ποικίλες δράσεις, όπως η σύσταση ενός λεξικού μεταφρασμένων στα αγγλικά λέξεων «πρώτης ανάγκης» της κάθε χώρας-οικοδεσπότη, θα παρακολουθήσουν σεμινάριο με θέμα το θεσμικό πλαίσιο της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας σε κάθε χώρα κ.α.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το ΙΚΥ. Στο πλαίσιο της υλοποίησής του, κάθε χώρα που συμμετέχει έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πολύωρο σεμινάριο εκμάθησης και καλλιέργειας της αγγλικής γλώσσας και ένα σεμινάριο- εργαστήριο εκμάθησης βασικών όρων, σχετικών με τη δημιουργία μιας εταιρίας- επιχείρησης, αλλά και με το εργασιακό-νομικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα.
Απώτερος και φιλόδοξος στόχος και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς (Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, εταιρείες τοπικής ανάπτυξης κ. ά.) είναι να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, να διατυπωθούν νέες ιδέες, καινοτόμες πρακτικές και γιατί όχι να υιοθετηθούν και να προωθηθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη διάδοση-διάχυση των εργασιών και αποτελεσμάτων των μαθητών είτε στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, είτε μέσω έκδοσης και κυκλοφορίας σχετικών φυλλαδίων ή αφισών και πρωτίστως στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του προγράμματος, η οποία για τη συγκεκριμένη σύμπραξη είναι η εξής: www.my-bridges.org
Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, φεύγει η πρώτη ομάδα μαθητών και καθηγητών στην πόλη Baia Mare της Ρουμανίας. Το θέμα στο οποίο ήδη έχουν συνεργαστεί, έχουν δουλέψει και θα ολοκληρώσουν έχει τίτλο: «An eco-house - a healthy life (wood-mud-stone)». Οι συμμετέχουσες εννέα μαθήτριες της Β΄ Λυκείου, έχουν ήδη εργαστεί στις ομάδες τους και έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς τους. Με ανυπομονησία περιμένουν να γνωριστούν και να συνεργαστούν από κοντά με τους μαθητές των σχολείων των άλλων χωρών και να εγκαινιάσουν αυτό το σημαντικό για την καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης και συνεργασίας εγχείρημα.
Ευχόμαστε στην ομάδα Καλή Επιτυχία!
Από το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης