Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ


Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Σωτηρίου Δ.
Μασταγκά με τίτλο «ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ
20ου ΑΙΩΝΑ»

Η εκδοτική σειρά ΧΡΟΝΙΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ξεδιπλώνει την ιστορία του τόπου και αναδεικνύει τη διαδρομή του λαού. Η γνώση του παρελθόντος και των παραδόσεων του τόπου, όπου μεγαλώσαμε, αποτελεί την απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση στην προσπάθεια που κάνουμε να γνωρίσουμε την ταυτότητά μας, τον εαυτό μας, δηλαδή την ίδια την ψυχή μας.
Ο παρών δέκατος τόμος με τίτλο «ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ» εξετάζει εκδηλώσεις, δράσεις και πτυχές του κοινοτικού και κοινωνικού βίου των κατοίκων του Λιτοχώρου. Από...

την ύλη του βιβλίου μπορεί κανείς να αντλήσει πληροφορίες για ενδιαφέροντα θέματα της προπολεμικής περιόδου, να ταξιδέψει σε μια άλλη εποχή κλπ.
Από τις 230 σελίδες επιλέγουμε 4 ενδεικτικούς τίτλους:
α. Λιτόχωρο 1936-1940. Προσεγγίζοντας το Μεταξικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου (2 εργασίες).
β. Λιτόχωρο 1912-1940. Μέσα από τα πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου (2 εργασίες).
γ. Γεωργική και κτηνοτροφική έρευνα κατά το 1913.
δ. Το Έλος Βαρικού.
Για τον Σωτήριο Μασταγκά ιστορία είναι η δια μέσου του χρόνου ανακύκληση αξιομνημόνευτων γεγονότων. Το βιβλίο του απευθύνεται στους βιβλιόφιλους της τοπικής ιστορίας.