Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Εικόνες ντροπής
Εικόνες ντροπής στο παρκάκι απέναντι από το 10ο Δημοτικό, 3ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Κατερίνης. Χόρτα, σωλήνες κομμένες, λείπουν (έχουν κλαπεί) όλα τα καπάκια από τους ιστούς φωτισμού και τα καλώδια είναι εκτεθειμένα! Κύριε Κουκοδήμο και κύριε Νταντάμη, εκτός από... 

τις φωτογραφίες με την μπαντανόβουρτσα και το τεράστιο έργο της βαφής μια διαγράμμισης μήπως πρέπει να ελέγξετε και τους Αντιδημάρχους σας;

ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ